ชายพายเรือ http://dodeedee.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=07-05-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=07-05-2009&group=8&gblog=2 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[ธ สถิตในดวงใจ ไทยทั่วหล้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=07-05-2009&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=07-05-2009&group=8&gblog=2 Thu, 07 May 2009 5:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=07-05-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=07-05-2009&group=8&gblog=1 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุด สักที ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=07-05-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=07-05-2009&group=8&gblog=1 Thu, 07 May 2009 5:36:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=11-11-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=11-11-2007&group=6&gblog=2 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[1 ภาพ..แทนความเหงา...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=11-11-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=11-11-2007&group=6&gblog=2 Sun, 11 Nov 2007 4:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=11-11-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=11-11-2007&group=6&gblog=1 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[๑๑๑๑๑๑..ผมเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วฮับ....๑๑๑๑๑๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=11-11-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=11-11-2007&group=6&gblog=1 Sun, 11 Nov 2007 4:05:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=20-05-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=20-05-2007&group=4&gblog=4 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงกวนๆ..ลองฟังแก้เครียด...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=20-05-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=20-05-2007&group=4&gblog=4 Sun, 20 May 2007 5:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=17-05-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=17-05-2007&group=4&gblog=2 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[คั่นด้วย..เพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=17-05-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=17-05-2007&group=4&gblog=2 Thu, 17 May 2007 6:00:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=14-05-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=14-05-2007&group=4&gblog=1 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[คั่นด้วยรูป....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=14-05-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=14-05-2007&group=4&gblog=1 Mon, 14 May 2007 5:32:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-11-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-11-2007&group=3&gblog=2 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีหน้าที่รอคอย ผมจะเป็น ไท แล้วครับ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-11-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-11-2007&group=3&gblog=2 Sat, 10 Nov 2007 2:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=19-04-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=19-04-2008&group=2&gblog=9 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[----ถึงคราเคราะห์ ของผมแล้วหรือนี่ 2 -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=19-04-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=19-04-2008&group=2&gblog=9 Sat, 19 Apr 2008 4:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=19-04-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=19-04-2008&group=2&gblog=8 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[----ถึงคราเคราะห์ ของผมแล้วหรือนี่ -----]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=19-04-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=19-04-2008&group=2&gblog=8 Sat, 19 Apr 2008 4:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=06-04-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=06-04-2008&group=2&gblog=7 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[สองเงาในเกาหลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=06-04-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=06-04-2008&group=2&gblog=7 Sun, 06 Apr 2008 19:54:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=12-03-2008&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=12-03-2008&group=2&gblog=6 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟดำกับความทรงที่ลืมไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=12-03-2008&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=12-03-2008&group=2&gblog=6 Wed, 12 Mar 2008 16:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-11-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-11-2007&group=2&gblog=5 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้ความรักอยู่คู่ผมตลอดไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-11-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-11-2007&group=2&gblog=5 Sat, 10 Nov 2007 2:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-05-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-05-2007&group=2&gblog=1 http://dodeedee.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-05-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dodeedee&month=10-05-2007&group=2&gblog=1 Thu, 10 May 2007 6:56:32 +0700